Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

10 stycznia 2022 5
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: I-IV kw.

Forma realizacji operacji: spotkania tematyczne – 18, plany rozwoju – 11

Liczba uczestników: 360 (potencjalni partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów terytorialnych, spółek wodnych, rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, oraz osoby zainteresowane tematem.)

Liczba egzemplarzy: wersja papierowa: 1540 szt., wersja online: 11

Celem operacji jest seria spotkań tematycznych dążących do nawiązania LPW w każdym powiecie województwa opolskiego oraz opracowanie przez ekspertów długoletnich planów rozwoju gospodarką wodą na terenach wiejskich. Projekt jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Opracowanie diagnostycznego i nowatorskiego planu rozwoju gospodarki wodą na obszarach wiejskich na lata 2022-2030 na terenie powiatów województwa opolskiego przełoży się na transfer wiedzy w celu właściwego przeprowadzenia diagnozy gospodarki wodnej, będącej podstawą podejmowanych działań przyszłych partnerstw.

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Semeniuk tel. 77 44 37 133, magdalena.semeniuk@oodr.pl

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 10 stycznia 2022 Wyświetlenia: 101