Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

10 stycznia 2022 10
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: I-IV kw.

Forma realizacji operacji: spotkania tematyczne – 18, plany rozwoju – 11

Liczba uczestników: 360 (potencjalni partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów terytorialnych, spółek wodnych, rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, oraz osoby zainteresowane tematem.)

Liczba egzemplarzy: wersja papierowa: 1540 szt., wersja online: 11

Celem operacji jest seria spotkań tematycznych dążących do nawiązania LPW w każdym powiecie województwa opolskiego oraz opracowanie przez ekspertów długoletnich planów rozwoju gospodarką wodą na terenach wiejskich. Projekt jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Opracowanie diagnostycznego i nowatorskiego planu rozwoju gospodarki wodą na obszarach wiejskich na lata 2022-2030 na terenie powiatów województwa opolskiego przełoży się na transfer wiedzy w celu właściwego przeprowadzenia diagnozy gospodarki wodnej, będącej podstawą podejmowanych działań przyszłych partnerstw.

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Semeniuk tel. 77 44 37 133, magdalena.semeniuk@oodr.pl


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 10 stycznia 2022 Wyświetlenia: 259

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

1 września 2022czytaj dalej
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022czytaj dalej
Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji: „Spotkania...

10 stycznia 2022czytaj dalej
Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

Woda to życie. Zaledwie 0,03% zasobów wodnych Ziemi stanowi czysta woda pitna. Woda jest jednym z najcenniejszych skarbów, jakie posiadamy, ponieważ nie można jej zastąpić niczym innym. Zasoby wodne w Polsce są dość skromne. Odnawialne zasoby słodkiej wody wynoszą 1600 m3 na mieszkańca (średnia roczna z wielolecia, GUS 2016)....

23 grudnia 2021czytaj dalej