Strona Główna / Sir / Rolnictwo przyjazne środowisku, a bezpieczeństwo żywnościowe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Rolnictwo przyjazne środowisku, a bezpieczeństwo żywnościowe

30 czerwca 2022 15
REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą wydaną w ramach realizacji operacji pn. „Rolnictwo przyjazne środowisku, a bezpieczeństwo żywnościowe” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem wydania publikacji będzie pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć, zaprezentowanie „dobrych praktyk” oraz ułatwienie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie przyjaznemu środowisku. Publikacja podniesie świadomość odbiorców w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości, ochrony środowiska i bioróżnorodności, promocji produktów regionalnych, możliwości ich wytwarzania w gospodarstwie rolnym.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Broszura do pobrania (PDF)

Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 30 czerwca 2022 Wyświetlenia: 304