Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Rozwój gospodarstw ekologicznych szansą dla rolników

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Rozwój gospodarstw ekologicznych szansą dla rolników

1 lipca 2022 8
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Rozwój gospodarstw ekologicznych szansą dla rolników”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji pn. Rozwój gospodarstw ekologicznych szansą dla rolników” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo wielkopolskie

Termin realizacji operacji: 31.08-02.09.2022 r.

Forma realizacji operacji: szkolenie z wyjazdem studyjnym

Liczba uczestników: 40 (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, producenci, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematem)

Celem operacji jest przeszkolenie osób z dziedziny prowadzenia gospodarstwa rolnego o profilu ekologicznym, a także przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia wspólnych struktur handlowych oraz powiązań organizacyjnych producentów żywności ekologicznej, kierowanej do konsumentów. Przedmiotem operacji jest przeprowadzenie trzydniowego szkolenia z wyjazdem studyjnym dla 40 osób do wzorcowych gospodarstw ekologicznych z certyfikatem ukierunkowanych na produkcję roślinną oraz zwierzęcą jak również sprzedaż bezpośrednią produktów ekologicznych z gospodarstw.

Dodatkowych informacji udziela:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 1 lipca 2022 Wyświetlenia: 94