Strona Główna / Sir / Spotkania tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Spotkania tematyczne ds. innowacji w rolnictwie

17 października 2021 13
REKLAMA

W dniu 13 października w Pałacu OODR w Łosiowie po raz trzeci w 2021 roku spotkali się członkowie oraz potencjalni członkowie grup operacyjnych tworzących Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie. Na sali obecni byli rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele nauki. Podczas spotkania dr Aleksander Bomberski, Krajowy Broker Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie poinformował o kolejnym, uzupełniającym naborze wniosków na tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw, który ma być przeprowadzony w grudniu 2021 roku. Jednocześnie zapoznał uczestników spotkania o wynikach przeprowadzonego wiosną naboru na tworzenie KŁD.

– Ostatnie nabory przeprowadzone w ramach PROW-u przez ARiMR pokazały, że województwo opolskie ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o struktury wielopodmiotowe – mówi dr Bomberski. – Chodzi o takie struktury, w których rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej z Opolszczyzny oraz sąsiednich województw są żywo zainteresowania uzyskania dofinansowania w ramach Działania „Współpraca” czy tworzenia grup producenckich, konsorcjum czy spółdzielni na rzecz innowacji w rolnictwie lub wprowadzania na rynek nowych produktów rolnych. Interesuje ich również tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw, czyli metod sprzedaży bezpośredniej towarów wysokiej jakości. Te działania mają na celu synchronizację i tworzenie pewnych kolektywów, w których przynajmniej pięciu rolników dogaduje się, tworzy konsorcjum czy spółkę na rzecz sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Zakupują wiaty sprzedażowe, infrastrukturę dotyczącą sklepów internetowych, portali sprzedażowych, samochodów dostawczych czy food tracków, dzięki którym prowadzą różne modele sprzedaży. W wiosennym naborze w całym kraju złożono 204 wnioski, z czego ARiMR zatwierdziła 97, w tym 10 z Opolszczyzny.

Spotkanie w Łosiowie miało również na celu zainicjowanie powołania zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie w ramach programów badawczo-rozwojowych przez Grupy Operacyjne EPI. Operacja zakłada ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, podniesienie wiedzy z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego.

– Działanie „Współpraca” realizowane w ramach PROW-u 2014-2020 dotyczy wprowadzania różnych innowacji do praktyki – dodaje dr Aleksander Bomberski. – Ma to służyć przede wszystkim podniesieniu dochodowości tych gospodarstw. Mogą one liczyć maksymalnie na 6 mln zł refundacji kosztów ogólnych, badawczych i inwestycyjnych. Mogą je przeznaczyć na wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt i pracowników naukowych, ale przede wszystkim dokonać inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę budowlaną, która będzie niezbędna do osiągnięcia zakładanych celów operacji.

– Nie wszystkich rolników interesuje i stać na coś takiego, ale jest spora grupa zainteresowanych rolników, którzy chcą zrobić coś więcej, niż tylko zasiać i sprzedać towar – mówi obecny na spotkaniu były prezes Izby Rolniczej w Opolu, Herbert Czaja. – Jest to też szansa zwiększenia dochodów dla tych, którzy nie mają możliwości powiększenia gospodarstwa.

– Spotkanie jest ciekawe ze względu na pewne zmiany – mówi Mariusz Olejnik, prezes Związku Producentów Rolnych Opolszczyzny. – Dowiedziałem się, że producenci rolni – osoby prawne mogą uczestniczyć w grupach operacyjnych w związku z czym członkowie mojego Związku mogą być zainteresowani. Ponadto koszty inwestycyjne całości projektu zostały zwiększone z 50 do 70% i myślę, że to jest argument na to, żeby jeszcze raz się nad tym pochylić. Atrakcyjne jest również to, że kwota wsparcia została zwiększona z 5 i pół do 6 mln. zł. Najważniejsze jest jednak to, że nie ma minimalnych kwot przy składaniu projektu. Mogą w tym więc uczestniczyć mniejsze grupy producenckie, a my będziemy rozpatrywali, czy może to być ciekawe dla Spółdzielni „Polskie Grupy i Zboża”.

Nabór na te projekty jest planowany na marzec-kwiecień 2022 roku, a pół roku później będą wyłaniane grupy operacyjne. Ministerstwo Rolnictwa planuje zwiększenie alokacji środków na to działanie o 30 mln Euro na okres przejściowy PROW 2014-2020 oraz WPR 2021-2027.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


dr Mariusz Drożdż Broker Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437142
Data publikacji: 17 października 2021 Wyświetlenia: 346