Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym

4 lipca 2022 21
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie wraz z wyjazdem studyjnym pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: Zgorzelec, okolice Goerlitz Niemcy

Termin realizacji operacji: 22-24 sierpień 2022 r.

Forma realizacji operacji: szkolenie z wyjazdem studyjnym

Liczba uczestników: 40 (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, producenci, rolnicy, mieszkańcy województwa opolskiego samorządowcy)

Celem szkolenia jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez efektywną promocję innowacyjnych praktyk z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu odnawialnych źródeł energii, zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ważnym czynnikiem definiującym koszty w gospodarstwie rolnym jest zużycie energii. Nabycie wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkuje zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do poprawy stanu powietrza poprzez wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej. Celem operacji jest również pozyskanie nowych partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim.

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska, tel. 77 44 37 138, patrycja.borkowska@oodr.pl

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 4 lipca 2022 Wyświetlenia: 176