Sir

Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym

Zapraszamy do zapoznania się z broszurami wydanymi w ramach realizacji operacji pn. „Cykl broszur – Innowacje w winiarstwie” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji jest wydanie broszury oraz e-broszury z kompendium wiedzy w dziedzinie planowania...

19 grudnia 2022szczegóły
Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą wydaną w ramach realizacji operacji pn. „Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji jest przybliżenie wiedzy fachowej w zakresie zrównoważonego zarządzania...

16 grudnia 2022szczegóły
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 24 listopada 2022 roku zorganizował szkolenie on-line pn. „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego” Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy zakresu dotyczącego zarządzania stadem bydła mlecznego. Inicjatywa polega na przedstawieniu najnowszych...

9 grudnia 2022szczegóły
Energia odnawialna – oszczędność dla gospodarstwa rolnego i ochrona środowiska

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 29.11.2022 r. oraz 30.11.2022 r. zrealizował szkolenie z warsztatami pn. „Energia odnawialna – oszczędność dla gospodarstwa rolnego i ochrona środowiska” W szkoleniu wzięło udział 100 uczniów średnich szkół rolniczych z województwa...

1 grudnia 2022szczegóły
Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Konferencja odbyła się w...

30 listopada 2022szczegóły
Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje przeprowadzenie warsztatów, w ramach realizacji operacji pn.: „Innowacyjne zastosowanie produktów pszczelich” w ramach dwuletniego planu...

29 listopada 2022szczegóły
Nowatorskie spojrzenie na melioracje wodne

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował warsztaty w ramach realizacji operacji pn. „Nowatorskie spojrzenie na melioracje wodne” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Liczba przeszkolonych uczestników wyniosła 75 osób. Byli to potencjalni partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów...

28 listopada 2022szczegóły
Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania tematycznych w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W...

23 listopada 2022szczegóły
Innowacje w ofercie turystycznej

W dniach 17-18.10.2022 r. w Opolu odbyła się konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej” realizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dwudniowa konferencja, w której udział wzięło 50 osób składała się z niezwykle ciekawych...

24 października 2022szczegóły
Sieciowanie Partnerów SIR województwa opolskiego na rzecz wielopodmiotowych inicjatyw badawczo-rozwojowych

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Sieciowanie Partnerów SIR województwa opolskiego na rzecz wielopodmiotowych inicjatyw badawczo-rozwojowych”. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje przeprowadzenie konferencji, w ramach realizacji operacji pn.: „Sieciowanie Partnerów...

17 października 2022szczegóły
Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje wydanie broszury i e-broszury pt. „Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym„ w ramach realizacji...

13 października 2022szczegóły
Poradnik innowacyjnego pszczelarza

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Poradnik innowacyjnego pszczelarza”. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje wydanie poradnika i e-poradnika pt. „Poradnik innowacyjnego pszczelarza„ w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata...

10 października 2022szczegóły

Pliki do pobrania

Wyniki doświadczeń polowych za 2022 Pobierz plik
Przewodnik po polu doświadczalnym 2021 Pobierz plik
Przewodnik po polu doświadczalnym 2023 Pobierz plik